ดาวน์โหลดคู่มืออบรมก.พ.ปีที่ 10 (นำมาเพื่อใช้ในการอบรมวันที่ 2-3 ก.ค.2559) คลิกดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

เฉลยแบบทดสอบก่อนอบรม 3 วิชา

เฉลยข้อสอบงาน กพ.
บริษัท สรรพสาร จำกัด เลขที่ 71/17 ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700